Om Oss

Om Stiftelsen Bergensklinikkene

jubileumstorlogo3

 

Stiftelsen Bergensklinikkene er et behandlings- og kompetansesenter  for mestring av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet

Stiftelsen Bergensklinikkene  styre er oppnevnt av Universitetet i Bergen; Psykologisk fakultet (1) og Medisinsk fakultet (1), Høgskolen i Bergen(2), Bergen Næringsråd(1) og Ansatte i stiftelsen (2). I tillegg oppnevner styret to medlemmer blant personer som er spesielt opptatt av rusfeltet.

Styrets medlemmer 2015 – 2019:

Styreleder Finn Konow Jellestad

Nestleder Ragnar Tvinnereim

Styremedlemmer:

Kjell Haug

Nina Grieg Viig

Inger Hilde Nordhus

Knut Simonsen

Knut Sundt Rosenlund

Liv Homefjord Flesland

Jan Erik Haaland

Sekretær for styret: Adm.direktør Erling Pedersen

Stiftelsen Bergensklinikkene finner du på Hjellestad Flyen 30, i Skuteviken Nye Sandviksvei 84, og i Sentrum Vestre Torggt. 11.

3klinikker1

Bergensklinikkene  ble etablert i 1991 som en  uavhengihet, livssynsnøytral, ideell, non-profit og selveiende stiftelse. Bergensklinikkene har avtale med Helse Vest RHF  om å  gi tjenester  innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelproblemer.både  poliklinisk, i døgnavdelinger og i dagbehandling . Bergensklinikkene har avtale med Helsedirektoratet om drift av et eget kompetansesenter KoRus Bergen innrettet inn mot kommunene  og spesilaistheletjenesten i Hordaland, Sogn og Fjordane med vekt på  kompetansebygging, tiltaksarbeid, tidlig intervensjon og forebyggende arbeid

Stiftelsen Bergensklinikkene har et stort, stabilt og bredt sammensatt fagmiljø innen medisin, psykologi, helse- og sosialfag samt samfunnsvitenskapelige fag med i alt 330 ansatte fordelt på Avdeling Klinisk virksomhet, KoRus Vest Bergen, Bergensklinikkene, Administrasjon og Forskning